Leergeld

Voor alle leerlingen dezelfde kansen
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen in het onderwijs. Ze moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten van Metameer. Ouders of verzorgers die de schoolkosten van hun kind(eren) niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen, kunnen allereerst een beroep doen op stichting Leergeld. Daarvan zijn in het werkgebied van Metameer meerdere stichtingen actief. De woonplaats van de leerling is leidend voor welke stichting een bijdrage kan verstrekken. Wijst stichting Leergeld een verzoek af, dan kunnen ouders of verzorgers ook terecht bij De Doorslag voor financiƫle ondersteuning.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
Leergeld Nederland is een landelijke organisatie met circa 80 regionale afdelingen, waaronder het Land van Cuijk. Elke regio opereert zelfstandig. Stichting Leergeld Land van Cuijk wil dat kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (max. 120% bijstandsnorm), toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets behoort soms tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Leergeld Land van Cuijk. Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 

Stichting De Doorslag
De Doorslag is een steunstichting die ouders van leerlingen van Metameer ondersteunt. De Doorslag ontvangt giften van bedrijven verbonden aan Metameer, door sponsoring, bijdragen van (oud-) medewerkers, oud-leerlingen en uit acties voor goede doelen van Metameer. De Doorslag is opgericht in juni 2017 op initiatief van voormalig directeur-bestuurder Harrie Koolen. De naam van de stichting is ontleend aan de bouwnijverheid. Een doorslag is een stuk gereedschap dat, met behulp van een hamer, gebruikt wordt bij het (de)monteren van pennen in gaten. Het bestuur van De Doorslag bestaat uit oud-medewerkers van de school. Voor een gesprek over een bijdrage van De Doorslag aan de vrijwillige ouderbijdrage of de iPad van uw kind of kinderen, kunt u contact opnemen met de heer Frederik van Winkelen. Telefoonnummer (0485) 381600 of e-mail f.vanwinkelen@metameer.nl.

ROQUIN