Vrijwillige ouderbijdrage

Uw kind kan deelnemen aan tal van activiteiten en gebruikmaken van voorzieningen die wij aanbieden. Goed onderwijs verzorgen betekent meer dan alleen kwalitatief goede lessen verzorgen. De Rijksbijdrage voor het onderwijs voorziet niet in de financiering van deze extra kosten. Daarom vragen wij een ouderbijdrage in deze schoolkosten. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Indien ouders de kosten (deels) niet kunnen betalen, zijn wij verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden.

Hieronder vindt u de ouderbijdrage voor 2019-2020.
Jenaplan Boxmeer
Havo/vwo Stevensbeek
Vmbo Stevensbeek

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs

Metameer vraagt aan de ouders van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen een extra ouderbijdrage. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en taalcertificaten of andere examens betaald. Via het betaalsysteem kunt u kiezen voor de optie betalen in termijnen als u het bedrag niet ineens kunt voldoen. Neem contact op met de school als u de ouderbijdrage in meer dan de aangegeven termijnen wilt betalen.

Ook kan de school met u zoeken naar een maatwerkoplossing als u niet of slechts een deel van de ouderbijdrage kunt voldoen. U kunt contact opnemen met Frederik van Winkelen, manager bedrijfsvoering, om de mogelijkheden te bespreken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0485) 381600 of e-mail f.vanwinkelen@metameer.nl. In een gesprek bespreken we dan de mogelijkheden die Stichting Leergeld in bepaalde gevallen kan bieden of het Metameer schoolfonds 'De Doorslag'. We komen zo in alle gevallen tot een passende oplossing zodat alle leerlingen die tweetalig onderwijs willen volgen, dit ook kunnen doen. Zo wordt geen enkel kind uitgesloten van tweetalig onderwijs.

ROQUIN