De oudervereniging Metameer

Betrokken bij school en leerlingen!

Alle ouders van leerlingen van Metameer zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen. Dit wordt gedaan door actief mee te denken over tal van onderwerpen. In de oudercontactgroepen van iedere locatie wordt hierover met school gesproken. Deze groepen hebben een klankbord-functie richting de school. Gezamenlijk staan we voor goed onderwijs.

Genoeg om over mee te denken

De beveiliging in de gebouwen — de verkeersveiligheid in het algemeen — het leerlingenreglement — het boekenfonds — de diploma-uitreiking — communicatie met de directie, oudercontactgroepen, medezeggenschapsraad en leerlingenraad — lesuitval en tussenuren — ouderbijdrage en de bestemming hiervoor — de catering — de gezonde school — stimulerende en verslavende middelen — maatschappelijke stage — buitenschoolse activiteiten.

Dit zijn allemaal onderwerpen die regelmatig aan de orde komen in bijeenkomsten.

Eigen inbreng belangrijk!

Via de nieuwsbrieven, de thema-avonden en werkgroepen brengen wij alle ouders op de hoogte van zaken rondom de school en het onderwijs. Als u iets in wilt brengen, dan kunt u bij de ouders terecht van de OCG. U kunt natuurlijk ook zelf lid worden van één van de OCG's.

U bent van harte uitgenodigd! 

  • Kijk hier voor de statuten van de oudervereniging.

Thema-avond

Bekijk de presentatie Grip op gamen van de afgelopen thema-avond.

ROQUIN