De decaan en loopbaanbegeleiding

Wij begeleiden vmbo-leerlingen in de onderbouw naar de juiste plek in de bovenbouw. Na plaatsing op het goede niveau (basisberoeps, kaderberoeps of gemengd/theoretisch), moet een leerling ook een keuze maken voor een beroepsgericht programma (profielvak).

Profielen in het vmbo

Leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen in het tweede leerjaar voor een van de volgende beroepsgerichte programma’s (ook wel profielvakken) die we in Stevensbeek aanbieden:

  • Zorg & Welzijn;
  • Produceren, installeren en energie (PIE);
  • Dienstverlening en producten (D&P).

Met een keuze voor een van deze programma’s bereidt de leerling zich in de bovenbouw in grote lijnen al voor op de vervolgopleiding en op een toekomstig beroep. Een belangrijke keuze dus.

De profielen bestaan uit vier modules waarvan een leerling er drie volgt in leerjaar 3 en één in leerjaar 4. Ook kiezen leerlingen drie keuzevakken en lopen stages die aansluiten bij hun interesse of de vervolgopleiding. Leerlingen hebben dus meer mogelijkheden om een gepersonaliseerd leertraject uit te stippelen en te volgen. De profielen hebben een goede aansluiting op het mbo.

Profiel voor TG-leerlingen

In de gemengd/theoretische leerweg bieden we op Metameer voor alle leerlingen Dienstverlening en producten aan. De leerlingen volgen in vijf achtereenvolgende periodes de volgende thema’s: huis en interieur, het restaurant, de zorgboerderij, het recreatiepark, tik ‘m aan ouwe! Ook kiezen leerlingen een keuzevak dat aansluit bij hun interesse of vervolgopleiding. In de periode voorafgaand aan de examens worden examentrainingen aangeboden.

Met de vijf thema’s en het keuzevak doorlopen leerlingen vier modules.

1. Presenteren, promoten en verkopen.

2. Een multimediaal product maken.

3. Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever.

4. Een product maken en verbeteren.

Rol mentor en decaan

Behalve de mentor is het vooral de decaan die de leerlingen in hun loopbaankeuze begeleidt. De decaan geeft sturing aan de loopbaanoriëntatie (LOB). De decaan heeft ook een belangrijke rol bij de opbouw van de begeleidingslessen, met name bij het onderdeel ‘leren kiezen’. Ook zorgt de decaan voor informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders. Hij is een vraagbaak voor velen.

Vervolgopleiding kiezen

Vanaf de brugklas in het vmbo is de leerling intensief bezig met zijn loopbaan. In de mentorlessen wordt daarvoor de methode Qompas gebruikt. Op deze manier kan de leerling op een systematische manier zijn loopbaan uitstippelen die past bij zijn voorkeuren, ambities en capaciteiten. In leerjaar 1 en 2 ligt de nadruk op het ontdekken van de interesses en capaciteiten van een leerling (wie ben ik?, wat kan ik? Wat wil ik?). In leerjaar 3 en 4 maken leerlingen kennis met het ruime aanbod aan opleidingen en beroepen tijdens de informatieavonden studie en beroep. Studenten, soms oud-leerlingen, vertellen over hun opleiding die zij volgen. Ook kunnen leerlingen een beroepenmarkt bijwonen. Beroepsbeoefenaren worden uitgenodigd als gastsprekers in een les om te vertellen over passies in hun werk. Zo krijgen leerlingen een werkelijk beeld van wat een beroep in de praktijk inhoudt.

Daarnaast volgen de leerlingen stages bij bedrijven en instellingen in de omgeving. Deze ervaringen in het werkveld helpen leerlingen bij hun keuze voor een bepaalde loopbaan.

Tot slot: de open dagen en meeloopdagen. We stimuleren leerlingen om hieraan actief mee te doen. Een opleiding daadwerkelijk van binnenuit leren kennen, levert namelijk heel veel informatie op.

Rol ouders

Het zal duidelijk zijn dat de ouders in dit gehele proces een cruciale rol spelen. Zij zijn de ‘decaan-thuis’. Want de invloed van ouders op hun kinderen is gelukkig groot en helpt onze leerlingen goede keuzes te maken. Ouders bezoeken samen met hun kind de informatieavonden en open dagen.

Decaan vmbo

Harm Mulder is de decaan voor de onderbouw van het vmbo.

Judith Stevens is de decaan voor de bovenbouw van het vmbo.

ROQUIN