Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)

Sommige leerlingen met een vmbo-advies hebben een achterstand. Zij kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Een leerling maakt eerst een lwoo-test. Afhankelijk van de resultaten van deze test bepaalt de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) of een leerling in aanmerking komt voor lwoo.

Bij leerwegondersteuning krijgt een leerling passende ondersteuning. Hoe die passende leerwegondersteuning eruitziet, is afhankelijk van de uitslag van de test, het type leerling, de informatie van de basisschool en het handelingsplan dat door ons gemaakt wordt. Een leerling krijgt bijvoorbeeld remedial teaching of volgt speciale trainingen. Ook kan het zijn dat een leerling met leerwegondersteuning in een plusklas wordt geplaatst. Metameer heeft er bewust voor gekozen om geen aparte lwoo-klassen in te richten.

ROQUIN