De mentor als spil

Centraal in de begeleiding staat de mentor. Deze docent heeft speciaal de zorg voor een groep leerlingen. De mentor zorgt voor een goede onderlinge sfeer, heeft oog en oor voor het functioneren van iedere afzonderlijke leerling en voert de oudergesprekken. Bij problemen kunnen leerlingen allereerst bij hem terecht. Voor ouders is hij de contactpersoon. De mentor geeft zijn eigen vak aan de mentorklas. Daarnaast verzorgt hij een begeleidingsles. In die begeleidingslessen is er speciale aandacht voor het leren leren, leren kiezen en het leren leven. Ook is er tijd en ruimte ingebouwd voor het welbevinden van de individuele leerling.

ROQUIN