Passend onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen begeleid worden door een ‘begeleider passend onderwijs’ (BPO). Ook is hij of zij de contactpersoon voor ouders, mentor en ondersteuningsdocent. De begeleider helpt bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan, waarin staat beschreven voor welke specifieke aanpak bij de extra-ondersteuning is gekozen. Bij dit alles gaan we uit van wat de leerling nodig heeft om zijn gekozen schoolloopbaan succesvol te kunnen volgen.

Meer informatie?
Neem contact op met onze ondersteuningsdocenten.

  leerjaar 1 en 2  
Lieke Roestenberg l.roestenberg@metameer.nl tg-leerlingen, leerjaar 3 en 4
  leerjaar 3 en 4  
Tim Engel t.engel@metameer.nl bk-leerlingen, leerjaar 3 en 4
ROQUIN