Remedial Teaching (RT)

Het vmbo beschikt over remedial teachers. Zij werken voornamelijk in de onderbouw en begeleiden leerlingen individueel of in groepjes. De leerlingen worden zowel buiten de les als in de les begeleid.

Een leerling met dyslexie krijgt een dyslexiekaart, zodat de docent rekening kan houden met de leerling. Dat kan de docent doen door de leerling extra tijd te geven bij een opdracht of toets. Ook kan het lesmateriaal worden uitvergroot of kan de leerling auditief worden ondersteund met een spraakcomputer. De iPad biedt een leerling de mogelijkheid tekst of tekstdelen te laten voorlezen. 

Onze remedial teachers bieden ook tijdens de lessituatie praktische ondersteuning. Ook coachen zij onze docenten in het werken met lees-, schrijf- of rekenachterstanden in de normale lessituatie. De remedial teachers werken nauw samen met onze orthopedagoog Joyce Janssen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het RT-aanbod kunt u terecht bij Marja Smits,  m.smits@verwijder-dit.metameer.nl.

 

ROQUIN