Introductiedagen brugklassen

do 29.08.19

Woensdag 21 augustus kwamen de brugklassers voor de eerste keer naar Metameer.

In de aula verzamelden de leerlingen en hield Harm Mulder (teamleider brugklas) een welkomstwoordje. De leerlingen straalden veel plezier uit en hadden zin om, samen met hun nieuwe klas en mentor, de introductiedagen in te gaan. De mentor heette ze welkom in de klas. Daar leerden de leerlingen elkaar nog beter kennen.  Met sport en spel stonden kennismaking en groepsvorming centraal. Zaken als hoe je met elkaar omgaat, dat iedereen uniek is en mag zijn hoe hij/zij is zijn daarin heel belangrijk. Ook kregen ze de nodige praktische informatie mee, zoals wat is de WiFi-code, hoe moet ik mijn lesrooster lezen, de iPad installeren etc. Werken met een iPad is voor sommigen wennen en dat heeft tijd nodig; maar alles komt goed. Vrijdagmiddag sloten de brugklassers de introductiedagen af met een gezellige barbecue op school.
De foto’s zijn gemaakt in vm1d.

ROQUIN