Vierdejaarsleerlingen aan het woord

vr 29.11.19

Wat vinden leerlingen van de nieuwe praktijkruimtes? Waar moesten ze aan wennen? En waar zijn ze zelf trots op? Lees verder.

Leren door doen

Joep, Jesper en Joeri hebben alle drie in periode 1 het keuzevak plaatwerk & constructie gevolgd. hierin maakten de leerlingen een bbq of een buitenlamp. De jongens (er zat geen enkel meisje in hun klas) leren omgaan met lasapparatuur, draaibank, boormachine en guillotineschaar. Tijdens het werkstuk samenstellen hebben de jongens metaalplaatjes geknipt, geboord en aan elkaar gelast, het lasapparaat goed leren afstellen en ronde onderdelen van metaal bewerkt op de draaibank. Het keuzevak sloten alle vierdejaars af met een gezellige bbq. oeri is trots op zijn resultaat: “lassen gaat beter. Vorig jaar kreeg ik geen mooie lasnaden. Het was vel geknetter en geknoei.”

Docent Tim Engel: “We zijn met de vakgroep van Produceren, Installeren & Energie (PIE) erin geslaagd om fantastische onderwijsruimtes in te richten waarin onze leerlingen in contextrijke technische leeromgevingen, groepsgewijs vaardigheden aanleren door doen! De nieuwe lokalen zijn kleiner. Dat maakt het overzichtelijk en dat alle leerlingen goed in beeld zijn.” 

 

Praktijklokalen

Leerlingen vinden de praktijkruimte mooi geworden. Joeri: “Het is er netter, beter ingericht en er is een aparte houtafdeling. Het is wel kleiner en in het begin was het zoeken naar waar de machines stonden.” “En er is wel strenger toezicht,” vult Joep aan.

Ook bij Zorg & Welzijn (Z&W) is alles nieuw en moderner. Er is een keuken, balie, koffiecorner, beautysalon en kapsalon ingericht. De leerlingen bij Dienstverlening & Producten (D&P) zijn blij met het computerlokaal naast het D&P-lokaal. Het was even wennen aan de drukte van veel meer leerlingen en zoeken naar waar alles stond in het lokaal. Maar inmiddels hebben ze hun weg wel weer gevonden.

 

Brunch met bingo op de Elsenhof

De Z&W-leerlingen met het keuzevak ouderen sloten maandag 28 oktober de eerste periode af met een brunch en bingo op de Elsenhof in Sambeek. De leerlingen die het keuzevak jongeren hebben gekozen, hadden de basisschoolkinderen uit Stevensbeek uitgenodigd voor een ochtend met leuke spellen, hapjes en verschillende activiteiten.

Evi: “Elke donderdagochtend tot april hebben we stage. Een langere periode om te kijken of dit werk is wat je later wilt doen.” Na haar ervaring op een basisschool is ze toch geswitcht naar de ouderen. “Je krijgt veel respect voor andere mensen. En je krijgt er waardering voor terug. Dat geeft je iets om door te zetten.”

Docenten Annemieke van Keijsteren en Judith Stevens : “Onze leerlingen leren hier ontzettend veel van. Niet alleen activiteiten organiseren en realiseren, maar ze komen ook in contact met mensen die een beroep uitoefenen, organisaties, bedrijven en scholen uit de regio. Ervaren in het echt is namelijk van groot belang voor onze leerlingen.”

 

D&P-beurs

Tot slot de leerlingen van Dienstverlening & Producten. Zij sloten periode 1 af met een beurs. Daar moesten leerlingen hun product promoten. Van een etalage Chanel tot een Apple of Samsung hoesje. Wat hebben ze in de laatste weken geleerd? Mandy: “Presenteren vind ik spannend. Maar het presenteren van onze etalage ging goed.” Sascha heeft geleerd om beter om te gaan met stress. “Ik heb altijd stress om opdrachten op tijd af te krijgen. Ik ben perfectionistisch en wil alles goed op tijd af hebben.”

 

Brede keuzemogelijkheden

In leerjaar 3 hebben leerlingen een profiel gekozen: Z&W, PIE of D&P. Leerlingen volgen naast de algemene, verplichte profielonderdelen keuzevakken. Dit keuzevak mag ook bij een ander profiel zijn. D&P’ers Anne en Mandy willen in periode 2 een keuzevak bij Zorg & Welzijn volgen.

Mandy heeft D&P gekozen vanwege de brede keuzemogelijkheden. “Ik wist nog niet wat ik wilde worden.” Lotte en Sascha willen graag iets met dieren doen. Anne weet inmiddels wel wat ze wil: “Ik wil iets doen met interieurdesign, ontwerpen. Ik ben heel creatief.”

ROQUIN