Visie

Uitgangspunt in het onderwijs van vmbo is dat leerlingen:

  • leren door te doen; 
  • goed moeten kunnen samenwerken; 
  • de mogelijkheid krijgen om te werken in een uitdagende leeromgeving.

Persoonlijke ontwikkeling staat altijd centraal. Daarbij leggen we de lat hoog: iedere leerling heeft talenten die hij of zij voortdurend ontwikkelt. De leerling wordt in dit proces ondersteund door docenten die gebruikmaken van een uitdagend onderwijsprogramma, waarin plaats is voor onderlinge verschillen.
Ook is er veel aandacht voor communiceren, reflecteren en presenteren. Dit zijn vaardigheden die gerichte aandacht vragen en die een voorwaarde zijn om goed te functioneren op school en in de samenleving.
Om de samenleving te leren kennen is ook ‘buitenschools leren’ cruciaal. Dit gebeurt in de vorm van excursies, bedrijfsbezoeken en stages.

Excellente School

De visie en uitgangspunten van het vmbo-onderwijs op Metameer zijn herkend. Het vmbo Stevensbeek heeft het predicaat Excellente School ontvangen van het ministerie van onderwijs. Een uitzonderlijke prestatie van leerlingen én medewerkers!

Waar volgt de leerling onderwijs?

De eerste twee jaar van het vmbo brengen leerlingen door op de locatie Stevensbeekseweg. Leerlingen zitten in het eerste jaar in gemengde groepen. Basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd/theoretische leerlingen zitten dus bij elkaar in de klas. Er wordt goed gekeken naar welk niveau een leerling kan doorstromen naar het tweede jaar. Dat kan zijn in de basis-/kaderberoepsgerichte leerweg of in de kader/theoretisch gemengde leerweg.

Locatie Kloosterstraat

Leerlingen in de derde en vierde klas zitten in het moderne gebouw aan de Kloosterstraat. Daar volgen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen één profielvak: Zorg & welzijn, Produceren, installeren en energie (PIE) of Dienstverlening en producten (D&P). De gemengd/theoretische leerlingen volgen het profielvak Dienstverlening en producten.

Veilige leeromgeving

We hechten veel waarde aan een prettige, veilige leeromgeving voor onze leerlingen. In onze overzichtelijke, kleinschalige opzet krijgt iedere leerling de aandacht die nodig is. Het is voor leerlingen een duidelijke en veilige leeromgeving. Leerlingen leren en werken in praktijklokalen, theorielokalen en open leercentra. De bovenbouwleerlingen krijgen les in echte werkomgevingen. Bijvoorbeeld een reisbureau, een restaurant of een werkplaats.

ROQUIN