Denk en doe mee

Metameer wil leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en stakeholders zo veel mogelijk bij de school betrekken. Samen gaan we voor goed onderwijs.

Leerlingen

Wij vertegenwoordigen de meningen van de leerlingen hier op school. Dat kan gaan over lessen, docenten, de sfeer of de inrichting. We verzinnen nieuwe activiteiten en bedenken samen hoe we onze school nog leuker kunnen maken. Heb jij een idee? Laat het dan horen en stuur een e-mail t.a.v. de leerlingenraad of stop een brief in onze ideeënbus in de aula.

Ouders

Zonder de inzet en betrokkenheid van ouders/verzorgers kan het jenaplanonderwijs niet optimaal functioneren. Jullie zijn een onmisbare partner in het onderwijs- en vormingsproces van onze leerlingen. Wij verwachten dan ook een actieve betrokkenheid van alle ouders. In onze oudercontactgroep (OCG) sparren we met een aantal ouders gedurende het schooljaar over ontwikkelingen binnen de school. Wilt u iets inbrengen of wilt u deelnemen aan de OCG, stuur dan een e-mail naar servicebureau@metameer.nl.

Stagebedrijven en stakeholders

We willen dat onze leerlingen straks een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij: beroepsmatig en als burger. Stagelopen is daarom een wezenlijk onderdeel in ons proces van loopbaanleren. Leerlingen maken zo kennis met het werkveld waarin ze geïnteresseerd zijn en krijgen een beeld van de werkzaamheden en de gevraagde eigenschappen en vaardigheden. Op die manier kunnen ze beter en bewuster kiezen voor een vervolgopleiding.

Medezeggenschapsraad

Veel zaken waarover de directie een beslissing neemt leggen we ter advisering/instemming aan de medezeggenschapsraad (MR) voor. We kiezen leden voor een zittingsduur van ten minste twee jaar.

Onze MR-vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. De data zijn terug te vinden in het jaarrooster en wie het verslag wil, kan dat opvragen bij de secretaris. Mail hiervoor naar mr@metameer.nl.

Leerlingen:

 • Kevin Gruntjes
 • Pera Walk
 • Ravi Sanders
 • Tijke van Perlo

Ouders/verzorgers:

 • Jacqueline Gruntjes
 • Jack Smetsers
 • Kelly de Wit
 • Ludo Penning

Medewerkers:

 • Roland Thonen (voorzitter)
 • Michelle van den Berg (secretaris)
 • William Gooren
 • Joris Bults
 • Ivo Alink
 • Hugo Pennings
 • Carlijn van der Veen
 • Pierre Grothauzen