Veelgestelde vragen

Jenaplanonderwijs

Wat is een mentor?

In de eerste en tweede klas heb je twee mentoren. De mentoren zijn je klassendocent. Je ziet hen bij de mentorlessen (6 lessen per week) en tijdens de vaklessen van de mentoren. De mentor helpt je bij het leren plannen van je huiswerk, hij/zij zorgt voor een goede sfeer in de klas en je mentor is degene die je helpt als je een probleem hebt. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor je ouders.

Hoeveel leerlingen zitten er op Metameer jenaplan Boxmeer?

In schooljaar 2021-2022 zitten er ruim 1000 leerlingen op onze school.

Mag ik bij mijn vriend of vriendin van groep 8 in de klas?

Op je aanmeldformulier kun je aangeven bij wie je graag in de klas zou willen. We proberen daar dan rekening mee te houden.

Krijg ik veel huiswerk?

Bij de middelbare school hoort huiswerk. Voor het ene vak wat meer dan voor het andere. Gemiddeld werk je zo’n anderhalf tot twee uur per dag aan je huiswerk. Het huiswerk bestaat uit leer- en maakwerk.

Hoe ziet jullie brugperiode eruit?

Onze brugperiode duurt twee jaar. Je zit in heterogene klassen (vmbo, havo en vwo). Maar je start op je eigen niveau. Als blijkt dat het niveau te laag (of te hoog) is, kan je voor één, meerdere of alle vakken overstappen op een ander niveau.

Ik heb een vmbo-t/havo-advies. Hoe bepalen jullie op welk niveau ik start?

Het advies van de basisschoolleerkracht bepaalt in principe het startniveau. Als het een twijfeladvies is (bijvoorbeeld vmbo-t/havo) gaan we in gesprek over wat het meest wenselijke startniveau is.

Welke vakken krijg ik in de brugklas?

Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en mens en natuur

Sport en bewegen, swt (studiewerktijd) en lob (mentorles).

Kunstvak, 2d (tekenen), 3d (handvaardigheid, dans en drama en muziek

Ik heb dyslexie, doen jullie daar iets extra’s voor?

Als je dyslexie hebt, mag je langer over de toetsen doen en kan je tekst laten voorlezen. Dit gaat heel fijn op een iPad. Ook kun je extra ondersteuning krijgen als je dit van tevoren hebt afgesproken óf als we merken dat dit nodig is.

Mag ik op school mijn mobiele telefoon gebruiken?

Tijdens de les heb je jouw mobiele telefoon in je tas of in de telefoontas in het lokaal. De docent bepaalt of je de mobiel mag gebruiken, bijvoorbeeld voor een kahootquiz. In de pauze mag je je mobiele telefoon gewoon gebruiken.

Ik vind het best spannend om naar de middelbare school te gaan. Kunnen jullie mij helpen om anderen te leren kennen?

Je hebt voor de vakantie een kennismakingsmiddag met je nieuwe klas. De eerste week na de zomervakantie is er een introductieweek die in het teken staat van kennismaken met elkaar, kennismaken met het voortgezet onderwijs en groepsbinding. In de mentorlessen daarna besteed je hier ook veel aandacht aan.

Waar houd ik straks pauze?

Je houdt pauze in de aula en op het schoolplein. Je mag niet van het schoolterrein af in de pauze.

Als ik start op vmbo-niveau en het gaat heel goed, kan ik dan naar het havo/vwo-niveau?

Ja, dat kan. Als halverwege het jaar blijkt dat het heel goed gaat, kun je in overleg overstappen naar havo/vwo voor één of meerdere vakken. maar ook een hele overstap is mogelijk. Ook deze overstap kan gewoon binnen de klas.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In schooljaar 2021-2022 zitten er gemiddeld bijna 24 leerlingen in een klas.

Waar merk ik aan dat Metameer jenaplan Boxmeer cultuurprofielschool is?

Je krijgt veel kunst- en cultuurvakken aangeboden, zoals dans en drama, beeldende vorming 2d, beeldende vorming 3d, muziek en kunstvak. Daarnaast zijn kunst en cultuur ook verweven met de andere vakken. Zo teken je bij Frans een strip en ontmoet je bij Nederlands een schrijver.

Ik heb niet veel met kunst en cultuur. Is Metameer jenaplan Boxmeer  dan een leuke school voor mij?

Je moet jezelf afvragen of je niet zoveel met kunst en cultuur hebt of dat je misschien nog niet hebt gevonden wat je leuk vindt. De mogelijkheden en uitingsvormen van het vakgebied zijn bijna oneindig. Wij doen ons best je met zoveel mogelijk verschillende vormen in aanraking te brengen. De kans dat er toch echt iets tussen zit waar ook jij van kan genieten is erg groot.

Welke extra uitdaging kan ik krijgen binnen de les?

In de onderbouw voer je leerdoelgerichte gesprekken met de mentoren. Je bepaalt je eigen leerdoelen in overleg met je mentoren. Je kunt er dus voor kiezen om je voor bepaalde vakken je extra te verdiepen.

Welke extra activiteiten kan ik verwachten binnen en buiten de les?

Iedere periode van 8 lesweken sluit je af met een méérweek. Een méérweek bestaat uit veel contacttijd met je mentoren en je klas. Samen voeren jullie projecten uit en nemen jullie deel aan afsluitende activiteiten van de verschillende leergebieden. Bijvoorbeeld excursies:

-schaatsen en zwemmen,

-wandeling in Brestbos,

-Nemo Amsterdam,

-Keulen/Mönchengladbach,

-museumbezoek Den Bosch.

en activiteiten:

-stampotten koken voor ouders,

-voorstelling in de Weijer,

-schrijver bezoeken in de bibliotheek,

-workshopdag K&C,

-praktijkopdrachten Mens & Natuur,

-stages,

-scholenbezoeken.

Daarnaast kun je deelnemen aan onderdelen van ons metalent-programma. Dat bestaat onder andere uit:

-Anglia Engels,

-Goethe Duits,

-schoolband,

-dancecrew,

-En nog een aantal culturele en sportieve onderdelen.

Tweetalig onderwijs

Wat is tto eigenlijk precies?

Tto staat voor tweetalig onderwijs. Het bestaat zo’n dertig jaar in Nederland. Zo’n 130 scholen bieden tto aan. Tto richt zich op drie pijlers, een hoog niveau Engels, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Je behaalt straks dus niet alleen een zeer hoog niveau Engels. Ook leer je veel over jezelf en de wereld om je heen.

Waarom zou ik voor tto kiezen?

Je leert in de eerste plaats een aantoonbaar zeer hoog niveau Engels. Je bent bovendien in staat om te schakelen tussen talen. Je vertaalt dus niet meer snel in je hoofd, maar denkt in de taal. Dat levert je een voorsprong op in je vervolgopleiding en later op je werk. Je doet ook veel kennis en vaardigheden op over de wereld om je heen. Je ontwikkelt je tot een kritische en open wereldburger. Ten slotte heeft tto ook praktische voordelen. Je haalt een hoog cijfer voor Engels op je eindexamen. Dit vergroot de slaagkans bij het eindexamen en het biedt ook voordelen als je een vervolgopleiding kiest met decentrale selectie.

Moet ik al heel goed zijn in Engels of veel Engels hebben gehad op de basisschool om naar het tto te kunnen?

Nee, tto is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen die een extra uitdaging zoeken op de middelbare school. Je begint bij ‘0’, maar we hanteren wel een hoog tempo. Het maakt dus niet uit of je op de basisschool veel, weinig of helemaal geen Engels hebt gehad. Wel vinden we motivatie belangrijk. Tto is immers een extra uitdaging en die moet je aan willen gaan.

Als ik tto doe? Hoeveel Engels moet ik dan praten?

Dat hangt af van het niveau dat je kiest. Op het vmbo gaat het om ongeveer 30% van de lessen, op havo/vwo zit je op ruim het dubbele. Kies je voor tto-vmbo-t/havo start je op ongeveer 30% maar loopt het percentage in de loop van het jaar op. Tto-vmbo en tto-vmbo-t/havo kun je alleen op Jenaplan Boxmeer volgen.

Zijn de vakken in het Engels dan niet veel moeilijker dan in het Nederlands?

De vakken die je in het Engels krijgt, zijn niet moeilijker. De eerste periode van de brugklas kost het volgen van deze vakken wel meer tijd en energie, omdat je, in plaats van in het Nederlands, een groot deel van de vakken vanaf de eerste dag in het Engels hebt. Docenten passen het tempo daar op aan. De ervaring leert dat je daar snel aan went. In het begin is het vooral spannend om zelf echt Engels te gaan praten, maar als je de drempel over bent gaat het snel.

Ik heb dyslexie. Kan ik dan toch tto doen?

Net als in de Nederlandstalige stroom kun je bij tto gebruikmaken van faciliteiten als ingesproken toetsen en toetsverlenging. Bij de talen kijken docenten op het tto ook communicatief na, met uitzondering van Engels. Dyslexie hoeft dus geen belemmering te vormen. Maar het is wel verstandig om contact op te nemen met school om de specifieke situatie door te nemen.

Kan ik in de loop van de brugklas nog overstappen naar regulier havo/vwo?

In principe kies je voor een tto-opleiding van klas 1-4 (vmbo), 1-5 (havo) of 1-6 (vwo). Kom je aan het einde van een schooljaar erachter dat het tto niet bij je past? Of haal je je vmbo-, havo- of vwo-diploma niet doordat het tto-programma te veel van je vraagt? In overleg kun je wel overstappen naar de Nederlandstalige stroom. Inhoudelijk is er daarbij geen belemmering, omdat je bij tto inhoudelijk minimaal hetzelfde programma volgt.

Is het niveau van Engels van de Nederlandse docenten wel voldoende om in het Engels les te geven?

Je krijgt les van Cambridge opgeleide docenten. Zij volgen extra scholing om hun niveau van Engels te verhogen en onderhouden. Ook volgen ze nascholing over hoe het vak in het Engels te geven. De docenten hebben allemaal het hoogste Certificate of Proficiency in English (CPE) of een na hoogste Certificate of advanced English (CAE) van Cambridge behaald. 

Is tto slecht voor mijn Nederlands?

Nee, tweetalig onderwijs is juist goed voor je Nederlands. Hoe meer je bezig bent met een vreemde taal, des te meer taalgevoel je ontwikkelt voor alle talen. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Voor het eindexamen Nederlands halen tto-leerlingen over het algemeen juist hogere cijfers dan niet-tto-leerlingen!

Op andere scholen kan ik “Cambridge Engels” doen. Wat is het verschil tussen Cambridge en tto?

Tto gaat uit van het principe van ‘immersion’ oftewel onderdompeling. Je krijgt veel vakken in het Engels aangeboden. Je hebt dus een enorm hoog aantal contacturen waardoor je de taal heel natuurlijk en snel leert. Je vertaalt daardoor niet meer in je hoofd, je denkt in het Engels. Een essentieel verschil met Cambridge Engels.

“Cambridge Engels” is het examen dat Cambridge heeft ontwikkeld om verschillende niveaus van Engels te toetsen. Oxford en Anglia doen dit ook. Deze examens hebben met elkaar gemeen dat het puur gaat over het toetsen van de taalvaardigheid. Scholen bieden een dergelijk examen vaak als keuze aan en bereiden leerlingen hierop voor door extra lessen Engels aan te bieden.

Kan ik tto ook volgen in de bovenbouw?

Ja, tweetalig onderwijs op Metameer Stevensbeek is een vijf- of zesjarig programma. In de onderbouw volg je circa 70% van de lessen in het Engels. In de bovenbouw ligt dit percentage een stuk lager vanwege de exameneisen van het ministerie, maar ook daar bestaat een volwaardig tto programma.

Doe je tto-vmbo op Metameer jenaplan Boxmeer dan kun je daar het hele programma volgen van jaar 1-4. Ook daar neemt het aantal lessen in het Engels in de bovenbouw af, maar bestaat ook een volwaardig tto-programma. Op deze locatie kun je op havo/vwo-niveau alleen jaar 1-3 volgen.

En deze vragen kunnen je ouders/verzorgers misschien hebben:

Kost tto extra geld?

Ja. Metameer maakt extra kosten. Deze bedragen zo’n 350 euro per jaar. Hieruit betaalt school alle activiteiten. U krijgt dus gedurende het jaar nooit een aparte rekening voor georganiseerde activiteiten. Zijn deze kosten een belemmering? Neem dan contact op met de directeur van uw zoon of dochter.

Locatie Stevensbeek: directeur Jaap Folkersma, j.folkersma@metameer.nl  of 0485 – 381600

Locatie jenaplan Boxmeer: directeur Maartje van de Kerkhof, m.vandekerkhof@metameer.nl  of 0485 – 571434.

Samen met u zoeken we naar een oplossing. Deze kan bestaan uit een gespreide betaling, (gedeeltelijke) externe financiering door ons schoolfonds stichting ‘de doorslag’ of (gedeeltelijke) kwijtschelding. In overleg bepalen we de meest passende oplossing.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog meer vragen heb?

Voor vragen over tto kunt u contact opnemen met Jan Vermunt, j.vermunt@metameer.nl.