Nieuws

Drone-race: ontwerpen, maken en beleven op de Vakopleidingen Techniek Cuijk

Hoe verleid je een (theoretische) vmbo-leerling voor een toekomst in de techniek? In een pilot onder leerlingen van Metameer op de Vakopleiding Techniek is gekeken of het ontwikkelde programma aansluit bij de belevingswereld en leerbehoefte van de D&P-leerlingen van Metameer, Merletcollege en Elzendaalcollege.

Drone-race

Metameer-leerlingen werkten aan een drone-race vanuit de domeinen constructie, verspanen, mechatronica en installatie. Ze hebben vanuit die domeinen een obstakel voor de drone-race ontworpen en ook zelf gemaakt. Aan het einde van de dag verbonden leerlingen alle elementen aan elkaar en hebben ze de drone-race daadwerkelijk beleefd.

Aansluiten bij de belevingswereld

Deze pilot richt zich op een oriëntatieprogramma Produceren, Installeren en Energie (PIE) voor de leerlingen Dienstverlening en Producten (D&P) van de drie vo-scholen. De pilot toetst het ontwikkelde programma aan de leerbehoefte en vragen van de leerlingen, specifiek de D&P-leerling.

Geraakt

Aan de pilot deed een random geselecteerde groep derdejaarsleerlingen van Metameer jenaplan Boxmeer mee. Om zo een dwarsdoorsnede van de D&P-leerlingen te krijgen. Deze leerlingen gaven na afloop tips en tops voor de doorontwikkeling van de opzet. De leerlingen gaven aan dat ze het praktische heel interessant vonden. Ze konden leren van de expertise aanwezig op de vakopleiding. Van de 14 leerlingen zijn 3 leerlingen dusdanig geraakt dat ze verder gaan onderzoeken of ze deze richting op willen. De overige 11 ervaarden dit als een positief element in hun LOB-route.

Loopbaankeuzetraject

Uiteindelijk maakt dit programma deel uit van het loopbaankeuzeproces van leerlingen. Ze bekijken filmpjes met beroepsportretten in de LOB-lessen, onderzoeken waar hun voorkeur ligt en die gaan ze in de praktijk onderzoeken en ondervinden bij de vakopleiding. Dit bezoek helpt leerlingen hopelijk in het LOB-traject en bij hun opleiding- en schoolkeuze.

Sterk Techniekonderwijs

Metameer, Merletcollege en Elzendaalcollege werken samen met onder andere Vakopleidingen Techniek in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg aan sterk techniekonderwijs. Samen hebben zij een programma ontwikkeld waarbinnen leerlingen zich breed kunnen oriënteren en verleid worden tot de wereld van techniek.

← Terug naar overzicht