Nieuws

Studiedag voor docenten Metameer

Alle leerlingen waren vrij. Maar al onze docenten hadden donderdag 1 april een schoolbrede studiedag over burgerschapsonderwijs. Hoe geven wij op Metameer vorm aan burgerschap? We doen al veel op dit gebied, maar waar vinden we nog meer momenten in alle lessen?

Ontmoeting

Onze rector Berita Cornelissen opende de studiedag over burgerschap. Ontmoeting noemt zij het sleutelwoord in haar openingsfilmpje. Een voorbeeld was haar ontmoeting met vmbo 4-leerling Sidra, tijdens haar spreekbeurt. Waarin ze haar indrukwekkende levensverhaal vertelde.

democratie in het klein

Dr. Bram Eidhof, specialist burgerschapsonderwijs, en een Metameer-werkgroep burgerschap begeleidden deze studiedag. School is een mini-samenleving, een ‘democratie in het klein’. We leren leerlingen kijken naar hun eigen idealen, waarden en normen. “Wie ben ik en wat vind ik hier eigenlijk van?” Hoe uit je je mening en wat doet dat met je klasgenoten? In een veilige omgeving kunnen leerlingen oefenen met respectvol omgaan met verschillen en spanningen. Een actueel en veelzijdig onderwerp voor onze studiedag.

In de lespraktijk

De docenten hebben online in kleinere groepen hun visies en ideeën uitgewisseld. Ook werkten zij aan nieuwe lessen en werkvormen die ze direct na het paasweekeinde toe kunnen passen. De Engelse docent die het interview van Meghan gebruikt om over discriminatie te praten, uitwisselingen met buitenlandse scholen, het organiseren van leerlingverkiezingen, aandacht besteden aan internationale vrouwendag, de docent techniek die iets vertelt over duurzaamheid. De werkgroep burgerschap zet dit beleid uit in Stevensbeek en jenaplan Boxmeer. Burgerschap is ook leren omgaan en waarderen van cultuurverschillen. Daarom deze gezamenlijke studiedag waarin we samen de verbinding zoeken.

← Terug naar overzicht