Nieuws

Geslaagde méérweek eerste periode

Onze leerlingen en docenten hebben de eerste periode van dit schooljaar afgesloten met een fantastische méérweek. Terugkijken op wat je hebt geleerd kan met toetsen. Maar het kan ook anders, zoals met activiteiten. Wij op jenaplan doen het op beide manieren en dat maakt een complete méérweek. Tijdens de méérweek staan de 4 basisactiviteiten binnen het jenaplanonderwijs centraal. Dit zijn gesprek, spel, werk en vieren. De leerlingen kregen een scala aan activiteiten op deze gebieden aangeboden. Tijdens alle activiteiten stond de relatie van de leerling met zichzelf, de ander én de wereld om zich heen centraal. Door de combinatie van activiteiten en toetsen leren leerlingen o.a. samenwerken, iets creëren, presenteren en hun successen vieren. Essenties die in het jenaplanonderwijs telkens terugkomen.

Relaties, burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid

De relatie met de ander en de wereld stond centraal in de gastlessen. De gastles vanuit de Gender & Sexuality Alliance (GSA) om identiteit en diversiteit in het kader van burgerschap te bespreken maakte grote indruk op de leerlingen. Maartje van de Kerkhof: “Hoe belangrijk is het om te leren luisteren en kijken zonder meteen een oordeel te geven of te veroordelen. Belangstelling tonen voor elkaar en oprecht luisteren dat is de essentie.” Daarnaast was er een gastles van defensie waarbij de leerlingen een kijkje kregen achter de schermen van defensie en een gastles vanuit het project ‘Fairtrade’. Tot slot vonden gastlessen van ProDemos plaats, met in een aantal lessen de hulp van burgemeesters, om leerlingen te informeren over de gemeentelijke herindelingsverkiezingen en om het democratisch bewustzijn van jongeren te vergroten.

Kunst & cultuur en actief bezig zijn

Africa United verzorgde een aantal workshops kunst en cultuur, zoals djembé en Afrikaanse dans. In de voorstelling Geh@ckt werden de leerlingen gewezen op het goed omgaan met en de gevaren van online media. Maar de leerlingen verzorgden ook zelf voorstellingen vanuit hun kunstvak in De Weijer. Tevens waren de brugklassers actief bezig in het Brestbos; buiten zijn en bewust bezig zijn met lichaam en gezondheid. In het kader van ‘Voeding’ werd ook een gezond diner verzorgd door derdejaars voor ouders in de professionele keuken en restaurant van ROC De Leijgraaf in Cuijk. Van andere derdeklassers werden de hersenen gezond getraind met een ‘pubquiz battle’. De tweedeklassers brachten in het kader ‘Mens en Natuur’ voor de eerste keer een bezoek aan een agrarisch bedrijf om te kijken waar het voedsel dat ze geserveerd krijgen vandaan komt.

Kortom veel activiteiten en aandacht voor de leerling. Dit alles maakt het onderwijs op onze locatie zo bijzonder.

← Terug naar overzicht