Nieuws

Metameer scholieren jenaplan Boxmeer gaan ‘live’ in gesprek met leerlingen in Taiwan

Op woensdag 15 december vond een online activiteit plaats tussen onze tto vmbo 3 leerlingen en de leerlingen van onze Taiwanese partnerschool. Op de Taiwanese school vindt momenteel een internationale tentoonstelling plaats met als thema Nederland. Zowel de Nederlandse geschiedenis, aardrijkskunde als economie komen hier aan bod. Onze leerlingen hebben hiervoor de informatie aangeleverd.

Internationale samenwerking krijgt gezicht

De leerlingen gingen deze vroege ochtend van 15 december via livestream in gesprek over het Pen Pal-project (via een app word je gekoppeld aan een penvriend), kookvideo’s en ‘jong zijn in een ander land’. De leerlingen kregen daarnaast een digitale rondleiding over de Hollandse tentoonstelling en zagen prachtige molens en tulpen, begeleid met Nederlandse muziek. De leerlingen gaven aan “hoe prachtig ze al onze informatie hebben verwerkt tot een tentoonstelling, waar wij zelfs nog nieuwe dingen zien.” Alles onder leiding van Roger Janssen, betrokken in dit project als contactpersoon, docent tweetalig onderwijs, mentor en jenaplanopleider. “Ik vind het heel mooi dat leerlingen van jenaplanscholen uit verschillende landen en culturen met elkaar samenwerken en zo het jenaplan onderwijs breed zichtbaar maken.”

Sinds oktober hebben wij een officiële verbintenis gesloten met de Kai Ping Culinary School in Taiwan. Dit Memorandum of Understandig is een document waarin scholen afspreken dat ze op internationaal niveau met elkaar willen samenwerken en elkaar tot partnerschool benoemen. Deze school in Taiwan werkt ook vanuit de jenaplanprincipes. TTO vmbo 3 leerlingen werken in deze uitwisseling samen met leeftijdsgenoten in Taiwan. Ze komen zo in contact met andere leefgewoonten en andere culturen.

Metameer School van de Toekomst is internationaal betrokken en gericht op samenwerking.

← Terug naar overzicht