Nieuws

Boek cadeau

Heerlijk genieten met een boek, dat gevoel gun je toch iedereen? Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 kregen daarom een leesboek van de school cadeau. De leerlingen mochten zelf hun favoriete boek uitzoeken.

Het project ‘Boekcadeau’ vindt plaats in het kader van het taalbeleid: veel lezen levert ook heel veel op. Denk aan verbetering van de woordenschat, zinsbouw, formulering en tekstbegrip. Maar ook aan het beter leren begrijpen van de wereld om ons heen, kennis maken met maatschappelijke problemen en het leren verplaatsen in gevoelens van anderen. Taalvaardigheden zijn belangrijk om goed en zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Taal is de basis om ook verder vooruit te komen met rekenen en digitale vaardigheden. Steeds vaker horen we dat taalachterstanden en concentratieproblemen bij kinderen toenemen, daar willen we met dit boekcadeau een kleine oplossing voor bieden. En heel mooi is dat wanneer de leerlingen het boek uit hebben, ze het onderling mogen promoten en ruilen. Voor allen een win-winsituatie.

Metameer maakt taalonderwijs leuk!

← Terug naar overzicht