Nieuws

Studiemiddag ‘De taalvaardige leerling’

Wist je dat kinderen die veel en veelvuldig lezen ruim 1,5 jaar in ontwikkeling voorlopen op leeftijdsgenoten? En dat kinderen waarvan de ouders veel lezen en voorlezen ook meer gaan lezen? En dat een kind dat geïnteresseerd is in een onderwerp daarover ook gemakkelijker leest? Veel weetjes die zo logisch lijken.

De basis die hieraan ten grondslag ligt is Taal. Daarover zijn we het allemaal eens. De dalende leesvaardigheid onder leerlingen levert cruciale problemen op voor het hele onderwijs. Want van exacte vakken tot geschiedenis en talen overal is een goed begrip van de Nederlandse taal belangrijk.

Dr. Jeroen Dera, universitair docent Nederlandse letterkunde en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit te Nijmegen verzorgde op 11 oktober op Metameer een lezing over ‘De taalvaardige leerling’. Met cijfers uit het wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden uit de praktijk onderbouwde hij zijn interessante lezing. Een van zijn adviezen is om vanaf de brugklas iedere dag een half uurtje in te plannen voor vrij lezen. Aansluitend op de lezing gingen docenten in groepjes aan de slag met taalgericht vakonderwijs.

Deze inspiratiemiddag is onderdeel van het traject ‘Taalbeleid en de taalvaardige leerling’. Het doel is om te inspireren, te informeren en om handvatten te geven voor taalbewuste vaklessen. Want door betere taalvaardigheid komen leerlingen ook tot beter leren.

Een vrije middag voor de leerlingen was een interessante inspiratiemiddag over taalbeleid voor alle docenten. Gedurende het schooljaar volgen meer van deze inspirerende middagen. Metameer besteedt volop aandacht aan taal en de taalontwikkeling van kinderen.

← Terug naar overzicht