Nieuws

Succesvolle samenwerking op gebied van Sterk Techniekonderwijs tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven

Een mooi interview met Dave Arts, Jeroen Weerts en Will Vos over Sterk Techniekonderwijs en de succesvolle samenwerking tussen vmbo, bedrijfsleven en mbo. Trots op alles wat er nu al op het programma staat voor onze leerlingen.

De STO-regio Land van Cuijk en Noord-Limburg kampt met een groeiende mismatch tussen de doorstroom vmbo-mbo in de technische opleidingen. “Op het moment dat dat besef doordrong, hebben Eelco Basten van het Elzendaalcollege en ik contact met elkaar gezocht. Onze wens was om het beroeps- en praktijkonderwijs voor meer leerlingen beschikbaar te stellen. Kort daarna ging Sterk Techniekonderwijs van start; dat had op geen beter moment kunnen gebeuren.” Aan het woord is Dave Arts, projectleider van bovengenoemde STO-regio.

Het bedrijfsleven in de regio is krachtig georganiseerd en er bestaat al jaren een goede samenwerking met het onderwijs als het over stages gaat. De instroom in de bedrijven bleef echter achter bij de vraag naar nieuwe medewerkers. Binnen STO-regio Land van Cuijk en Noord-Limburg wordt samengewerkt met in totaal drie vmbo-scholen, een vso, een school voor praktijkonderwijs en vier techniek vakopleidingen onder crebo licentie van ROC Nijmegen. “Om de technische opleidingen voor meer leerlingen bereikbaar te maken, was één van de conclusies dat we onze onderwijslijnen anders moesten gaan inrichten”, zegt Dave. “Niet alleen vmbo-leerlingen die al een technische richting hadden gekozen, maar ook leerlingen die kiezen voor een andere richting verrijken met interesse voor technologie. Bij het loopbaanleren ontdekken de leerlingen (‘Wie ben ik’, ’Wat wil ik’, ‘Wat kan ik’) wat er allemaal mogelijk is in de wereld van techniek en technologie. Technische en technologische ontwikkelingen zijn immers in veel meer sectoren niet meer weg te denken. De STO-regeling heeft ons in feite op een nieuwe manier laten kijken naar de mogelijkheden voor techniekonderwijs.” 

Het hele interview is te lezen op https://lnkd.in/eBHrpYv3

 

← Terug naar overzicht