Nieuws

100 jaar jenaplan en 25 jaar jenaplan Boxmeer

100 jaar jenaplan! Jenaplanscholen in heel Nederland vieren het 100-jarig bestaan van het jenaplanonderwijs. Er vinden verschillende activiteiten plaats met als hoogtepunt de JenaParade op donderdag 23 en vrijdag 24 mei.
Ook Metameer jenaplan Boxmeer is jarig. De school bestaat 25 jaar. In de komende weken viert de school haar jubileum met onder andere een Meet & Greet voor oud-leerlingen en -collega’s van jenaplan op vrijdag 28 juni van 15.00 tot 19.00 uur op de Stationsweg 5 in Boxmeer. Elkaar ontmoeten en een les volgen van je docent uit jouw tijd?

Meld je aan voor de Meet & Greet!

In Boxmeer leeft het Jenaplanonderwijs met een grote basisschool en een grote middelbare school. Waar kinderen niet alleen leren maar vooral ook leren samenleven. Metameer en het Jenaplan Kindcentrum Boxmeer werken veel samen, bijvoorbeeld Metameerleerlingen die voorlezen aan kleuters van De Peppels of rondom het thema burgerschap. Directeuren Maartje van de Kerkhof en Harry Havekes vertellen met trots: “Het is fijn samen op te trekken. Onze kinderen leren zo veel van elkaar.”

Metameer jenaplan vo

Metameer jenaplan was 25 jaar geleden een van de eerste jenaplanscholen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Leerlingen van verschillende niveaus leren de eerste twee jaren van elkaar in heterogene groepen. Ze leren door te denken, te voelen en te ervaren. Alleen en met anderen ontdekken ze de wereld om zich heen. Dat doet iedereen op zijn eigen, unieke manier. De kinderen leren met en van elkaar tijdens gesprek, spel, werk en vieren, de vier basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs. Voor het jenaplan in Boxmeer zijn tien jenaplanessenties opgesteld. Daarmee bereiden leerlingen zich voor op de vervolgopleiding en op burgerschap in een duurzame wereld onder andere door ondernemen, creëren en samenwerken.

Achtergrond Jenaplanonderwijs
Het kringgesprek, waar kinderen alles bespreken van wereldnieuws tot het rekenwerk waarmee ze dadelijk verder willen. De weeksluiting, waarin kinderen op het podium samen laten zien wat ze geleerd hebben. Je komt het op meer scholen tegen, maar het stamt uit het Jenaplanonderwijs. Precies honderd jaar geleden begon professor Peter Petersen de eerste Jenaplanschool.

Anno 2024, honderd jaar later, vieren zo’n 160 Nederlandse basisscholen en vijf middelbare scholen een eeuw Jenaplan. De pedagoog Peter Petersen was leraar, schoolleider en onderzoeker. Hij mocht als kersverse hoogleraar in Jena ook leidinggeven aan een oefenschool, waar hij zijn pedagogische ideeën in de praktijk kon brengen en de effectiviteit ervan kon onderzoeken. Zijn school was pas geslaagd, stelde hij, als minimaal voldaan werd aan de algemeen geldende leerdoelen. Maar zijn ambities reikten verder: het ging hem om de school als leef- en werkgemeenschap, een plek waar je leert samenleven.

Rolwisseling in de stamgroep

Petersen wilde het onderwijs anders organiseren dan gangbaar was. Hij hekelde vooral de jaarklas: een groep kinderen, allemaal even oud, die van jaar tot jaar bij elkaar bleven. Hij zag hoe kinderen die wat trager waren een schoolcarrière lang op hun tenen liepen, terwijl de snelste lezers, rekenaars of atleten altijd moesten wachten op de rest.
In plaats daarvan introduceerde het Jenaplan de stamgroep: meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar in een evenwichtige mix van jongste, middelste en oudste kinderen. Het wisselen van rollen geeft dynamiek: je komt het ene jaar binnen als een jongste, maar straks ben je een oudste met meer verantwoordelijkheid en de taak om nieuwe jongsten te helpen. En heb je een rekenknobbel, maar ben je minder goed in spelling, dan loop je met het aanbod van oudere kinderen mee bij rekenen en neem je wat meer de tijd bij schrijfopdrachten.

School waar je leert samenleven

Het Jenaplanonderwijs steunt op vier basisactiviteiten: samen spreken, samen werken, samen spelen en samen vieren. Voor Peter Petersen waren dit de sociale activiteiten waarin mensen met elkaar samenleven. In onderwijs en opvoeding behoren die in een zeker ritme afwisselend aan de orde te komen. Het kringgesprek is misschien wel het bekendste element uit het Jenaplan: de groep komt samen en bespreekt er de planning van de dag, een krantenartikel, een nieuw project of een filosofisch thema. In de eindkring is er ruimte voor de evaluatie van wat er vandaag geleerd is, waar je nog moeite mee hebt, wat er fijn liep en hoe je morgen verder kan.

← Terug naar overzicht