Nieuws

Welkom (terug) op Metameer

Start nieuw schooljaar

Woensdag 26 augustus verwachten wij onze leerlingen weer op school. Alle leerlingen ontvangen informatie over de start van het schooljaar.

Wij houden daarbij rekening met de nu geldende richtlijnen van het RIVM. Ouders/verzorgers hebben voor de vakantie een brief gehad met deze aandachtspunten.

1,5-meter-school

  • Uw zoon of dochter hoeft geen 1,5 meter afstand te houden van andere leerlingen. Dit geldt ook voor de leerlingen op onze school die 18 jaar of ouder zijn.
  • De 1,5 meter afstand tussen docenten en leerlingen blijft gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.
  • In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Borden/stickers met 1,5 meter blijven in de gebouwen voor bewustwording.
  • Pijlen geven de looproutes aan om zo de afstand tussen volwassenen zoveel mogelijk te borgen. 

Uw kind blijft thuis als…

… hij/zij of iemand uit uw huishouden klachten heeft die zouden kunnen duiden op COVID-19:  koorts, neusverkoudheid, hoesten, niezen en kortademigheid.

← Terug naar overzicht