Nieuws

Vmbo’ers bedenken product om 1,5 meter zichtbaar te maken

Technologie en toepassing

Leerlingen van Metameer Stevensbeek maken een product om leerlingen en docenten zich bewust te maken van 1,5 meter op school. Ze gebruiken hiervoor de microbit (minicomputer). Bij het vak technologie en toepassing werken leerlingen aan levensechte praktijkopdrachten. Voor dit 1,5-meter-project was hun school Metameer zelf de opdrachtgever. Locatiedirecteur Jaap Folkersma en rector Berita Cornelissen voerden in de lessen een gesprek over 1,5 meter met de leerlingen van vmbo tg3. Deze week zijn de leerlingen gestart. “Het is hartstikke leuk om te zien met wat voor ideeën leerlingen komen,” zegt docent Jeroen Weerts.

Robotica

Metameer sluit met het onderwijs aan bij de behoefte van het bedrijfsleven en de overheid. De vierdejaarsleerlingen van vmbo dienstverlening en producten zijn begonnen met het keuzevak robotica. Binnen robotica leren leerlingen diverse robots in elkaar te zetten, zoals de Mbot en Lego Mindstorms. Vervolgens gaan zij deze programmeren en bedenken ze uiteindelijk een praktische toepassing. “We proberen ook technologie vanuit de zorg hierin mee te nemen,” zegt Weerts. “Dit past in de lijn van STO (Sterk Techniekonderwijs) om leerlingen meer in aanraking te laten komen met technologie in brede zin en de moderne technieken.” Bij PIE is de 3D-printtechnologie uitgebreid en heeft de school geïnvesteerd in de industriële lasersnijder.

Technologie en Toepassing

Technologie en toepassing is een spannend nieuw vak in het voortgezet onderwijs. Vorig jaar gaf Metameer dit vak voor het eerst. Leerlingen in Stevensbeek voelen zich echt uitgedaagd. Ze mogen zelf technologische oplossingen bedenken voor praktijkproblemen. Bedrijven en instellingen vragen om hun jonge, frisse blik. Leerlingen leren complexe vragen te analyseren, actie ondernemen, creatief denken en probleemoplossend werken; vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs en op het werk.

Fotobijschrift: Leerlingen werken aan een product om 1,5 meter zichtbaar te maken op hun school.

← Terug naar overzicht