Nieuws

Milan Dolk ontrafelt een controversiële discussie

Mogen controversiële figuren uit de geschiedenis hun standbeeld behouden als de hedendaagse visie op het verleden zich heeft ontwikkeld? Deze discussie in Nederland samen met een beeldenstorm laaide weer op na de Civil Rights beweging in de VS. Milan Dolk raakte geïnteresseerd in deze kwestie en schreef er zijn profielwerkstuk over waar hij een uitmuntende 10 voor kreeg.

Veel (nogal droge) academische literatuur

Milan verdiepte zich in een tweestrijd. Enerzijds benadrukken historici zoals Hans Goedkoop om historische bronnen te behouden én dat er geen geschiedenis verloren mag gaan. Anderzijds wil men dat niemand zich gekwetst voelt door de verheerlijking van koloniale geschiedenis. “Dat onderzoek was vooral veel (nogal droge) academische literatuur lezen,” vertelt Milan. “Geen pretje. Het blijkt niet altijd even makkelijk om een speld tussen de argumenten van academici te krijgen.” Toch lukte hem dat. Het uit elkaar halen van argumenten was dan ook meteen het leukste om te doen.

Kritische houding

“Teksten goed kunnen lezen, begrijpen en analyseren zijn basisvaardigheden in het hoger onderwijs. Dit profielwerkstuk was een goede oefening daarvoor,” vervolgt Milan. “Tijdens het trainen van die analysevaardigheden merk je ook hoe passief je vaak bent als publiek. Ik zou willen dat het ontwikkelen van die kritische houding meer terug zou komen tijdens de middelbare school; het kan in ieder geval geen kwaad.”

Na zijn vwo-examens in mei gaat Milan Environmental Sciences (Milieukunde) studeren in Wageningen.

← Terug naar overzicht