Nieuws

Commercieel supersonisch vliegen: nog ver weg of snel dichterbij?

Kunnen we straks in drie uur van Londen naar New York vliegen? Jean Wilms en Pyke Brauer hebben beiden een fascinatie voor vliegtuigen, in het bijzonder supersonisch vliegen. In hun profielwerkstuk belichten zij vanuit de natuurkunde het verleden van o.a. het passagiersvliegtuig de Concorde. Ook kijken ze naar de toekomst van mogelijke commerciële vluchten met supersonische vliegtuigen die zich sneller dan het geluid kunnen verplaatsen.

3D-model

Op basis van bestaande kennis en de theoretische achtergronden ontwikkelden ze zelf een model van een supersonisch vliegtuig met behulp van 3D-software. Iets waarin Jean zich verder wil gaan verdiepen komend studiejaar tijdens de Fontys-opleiding Automotive in Eindhoven. Pyke kiest ook een technische studierichting in de Aerospace engineering aan de TU in Delft.

Enquête

Jean Wilms en Pyke Brauer: “Het was erg leerzaam en interessant om ons hierin te verdiepen. Toch zouden we ook bepaalde dingen anders aanpakken een volgende keer.” Daarmee doelen zij op de enquête die te weinig respons had opgeleverd. Dit beaamt ook hun natuurkundedocent en begeleider Wil Arets. “Wellicht door de coronatijd en krapte in tijd. Maar Pyke en Jean hebben goed samengewerkt. Ze hebben een mooie (klasse) presentatie gegeven van hun profielwerkstuk. Ze hebben ook tijdig contact gezocht voor beoordeling en tips. Het uiteindelijk ingeleverd PWS was goed verzorgd en getuigde van aandacht en passie voor het gekozen onderwerp. Met een negen als beoordeling van het PWS voor het vak natuurkunde is dit een mooi resultaat.”

← Terug naar overzicht