Nieuws

School weer open op maandag 10 januari 2022

Allereerst wensen wij iedereen het allerbeste voor een gezond en gelukkig 2022. We zijn dit nieuwe jaar gestart met een goed bericht. De scholen voor voortgezet onderwijs mogen na de kerstvakantie, op maandag 10 januari 2022, weer hun deuren openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet op 3 januari jl. besloten op basis van het OMT-advies over het onderwijs. Wij zijn blij dat alle jongeren weer naar school kunnen. 

Dezelfde afspraken

Voor de middelbare scholen gelden nog dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie.

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • De leerlingen dragen mondkapjes in de gangen en als ze lopen in de pauzeruimtes, net als het onderwijspersoneel en het ondersteunend personeel. Zittend in de klas mag het mondkapje af.
  • Voor alle leerlingen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met hulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De school stelt 2 zelftesten per week per leerling beschikbaar. De mentor verstrekt deze.

Daarnaast gelden op school nog steeds de volgende basismaatregelen.

  • Vaak handen wassen. Hoesten en niesen in je elleboog.
  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk). Geen handen schudden.
  • Ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.
  • Buitenshuis en buiten de school geldt een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld op straat of het station. Behalve als mensen op hetzelfde adres wonen.

Wij vertrouwen erop dat het ons samen lukt om met daadkracht en samenwerking een goede en fijne onderwijssituatie te creëren. Samen zetten we de schouders eronder. Want alleen samen krijgen we corona onder controle!

← Terug naar overzicht