Nieuws

Presentatie profielwerkstukken eindexamenleerlingen havo 5 en vwo 6

Dinsdagavond 22 maart 2022 hebben de leerlingen van havo 5 en vwo 6 hun profielwerkstuk gepresenteerd aan hun ouders, begeleiders en leerlingen van havo 4 en vwo 5. Trots lieten zij zien waar ze de afgelopen maanden zo hard aan hebben gewerkt. Het profielwerkstuk is een apart onderdeel van het schoolexamen. Samen met medeleerlingen wordt een onderzoek uitgevoerd naar een zelfgekozen onderwerp. Dit gaat zo zelfstandig mogelijk, maar wel onder begeleiding van een docent. Het profielwerkstuk helpt leerlingen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs zoals het opstellen van een goede onderzoeksvraag, het doen van literatuur- en experimenteel onderzoek en het verbeteren van presentatievaardigheden. Tijdens de presentaties was te zien dat vanuit diverse invalshoeken onderzoek is gedaan naar een breed scala van onderwerpen, zoals de invloed van sportsupplementen op duursport, de invloed van groepsdruk op het alcoholgebruik van jongeren tot aan de botsing van sterrenstelsels. Voor de leerlingen van havo 4 en vwo 5 is dit een avond waarop zij ideeën kunnen opdoen voor hun eigen profielwerkstuk en leren zij van de ervaringen die onze examenleerlingen hebben opgedaan bij het doorlopen van het gehele proces. We zijn trots op de mooie profielwerkstukken van onze leerlingen en kijken uit naar de volgende lichting.

← Terug naar overzicht