Nieuws

Start van het nieuwe schooljaar met sport, spel en gesprekken

Na een mooie zomervakantie is de school weer begonnen! Op Metameer zijn de leerlingen het nieuwe schooljaar gestart met de introductiedagen. Tijdens de introductie worden de regels afgesproken hoe met elkaar wordt omgegaan. Centraal staan vragen zoals: Wie ben ik? Wat kan ik al? en Hoe maak ik vrienden? Respect, elkaar aanmoedigen en helpen zijn hierbij sleutelwoorden. Alles gericht op het creëren van een veilige leeromgeving zodat alle kinderen beter groeien en ontwikkelen, maar ook tot leren komen. Aan het begin van het schooljaar is groepsvorming erg belangrijk, niet alleen voor de brugklassers maar ook voor de ouderejaars. Door sport, spel en gesprekken leren de leerlingen, mentoren en docenten elkaar beter kennen en versterken ze de groepsband.

“We doen het samen”

Docente Hetty van de Westerlaken: “Ik werd tijdens de introductie blij verrast door de opmerking van een brugklasleerling. Zij stelde voor om samen te overleggen over hoe we als docent en leerlingen samen de lessen willen invullen. En dat is precies waar het over gaat: Onderwijs is niet alleen zenden, maar ook ontvangen!”

Leuke activiteiten en mentorgesprekken

Zowel Jenaplan Boxmeer als Stevensbeek heeft ieder jaar een zeer gevarieerd introductieprogramma. De brugklassers hebben sport- en spelactiviteiten op school en bij De Siep, zij brengen een bezoek aan de bibliotheek en bezoeken een theatervoorstelling over ‘naar de brugklas gaan’. Het programma van de overige leerlingen bestaat uit excursies naar Maastricht en Valkenburg, een schoolkamp en veel samen werken door sport en spel.

Daarnaast voeren de leerlingen tijdens deze eerste schoolweken het eerste kennismakingsgesprek met hun mentoren waarin zij persoonlijke aandachtspunten en hun leerdoelen voor het komende schooljaar vastleggen. Indien nodig ondersteunen school en ouders, want samen worden de beste resultaten bereikt!

Foto 1: Activiteiten Metameer Stevensbeek

Foto 2: Activiteiten Metameer jenaplan Boxmeer

← Terug naar overzicht