Nieuws

Eerste portfolio afternoon van dit schooljaar

De eerste-, tweede- en derdejaars van het tweetalig havo en vwo hielden een presentatie voor elkaar. Ze keken terug op hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling in de afgelopen twee periodes. In een portfolio hebben de tto-leerlingen bijgehouden welke ontwikkeling zij doormaken. Ze kunnen trots zijn op de positieve woorden van de vierdejaarsleerlingen. Voor de brugklassers was dit hun eerste portfolio afternoon. Spannend om voor ouderejaars te presenteren. Maar zij mogen trots zijn!

← Terug naar overzicht