Veelgestelde vragen

Stevensbeek

Wat zijn straks mijn lestijden?

In de brugklas begint je eerste les om 8.30 uur. Je laatste les eindigt om 14.15 uur of 15.20 uur.

Waar houd ik pauze en kan ik daar ook iets te eten kopen?

Je houdt samen met andere brugklassers pauze in een eigen brugklasaula; daar mogen de andere leerlingen niet komen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker buiten pauze te houden of in de grote aula. In de grote aula kun je bij de catering eten kopen.

Is een plusklas heel erg anders dan een reguliere klas?

Een plusklas heeft dezelfde lessen, hetzelfde aantal uren en dezelfde activiteiten als een reguliere klas. Wel is de klas wat kleiner, heb je zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal les en krijg je van je mentor en docenten meer aandacht.

Waar moet ik mijn jas ophangen en spullen neerleggen?

Je hebt je eigen kluisje en kapstok.

Het is een groot gebouw, hoe weet ik waar ik moet zijn?

Je werkt met itslearning. Daar vind je jouw rooster met lessen en lokalen. Op je iPad kun je je rooster makkelijk zien. Natuurlijk helpen je de eerste weken om de weg te vinden. Na een paar dagen weet je het wel.

Ik heb dyslexie, doen jullie daar iets extra’s voor?

Als je dyslexie hebt, mag je langer over de toetsen doen en kan je tekst laten voorlezen. Dit gaat heel fijn op een iPad. Ook kun je extra ondersteuning krijgen als je dit van tevoren hebt afgesproken óf als we merken dat dit nodig is.

Ik wil graag met mijn handen werken. Hoeveel praktijk heb je op deze school?

In de eerste twee jaar van het vmbo heb je techniek, technologie, tekenen, handvaardigheid, muziek en natuurlijk gym. In de eerste twee jaar van mavo/havo/vwo heb je tekenen, handvaardigheid, muziek en gym. Daarnaast neem je in de brugklas ook een kijkje bij onze beroepsgerichte vakken. Je ontdekt na verloop van tijd wat je wel/niet leuk vindt. Dit noemen we loopbaanleren. In het vmbo kies je in het tweede leerjaar uit een van deze drie beroepsgerichte profielvakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Produceren, Installeren & Energie
Kijk eens op onze site naar de filmpjes over deze vakken.

Er komen best wat kinderen uit Venray naar Metameer, maar zij zitten straks in verschillende klassen. Kan ik wel samen blijven fietsen?

Wanneer jij je aanmeldt voor deze school, maken wij daarna de klassen. We bekijken dan ook waar je vandaan komt, zodat je met anderen samen kunt fietsen.

Wat gebeurt er als ik een keer te laat kom?

Een keer te laat komen is natuurlijk niet erg. Er kan altijd iets gebeuren. Als het te vaak voorkomt, dan gaan we met jou in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen voorkomen.

Heb ik vaak dezelfde docent?

Voor elk vak heb je een andere docent. Sommige docenten geven meerdere vakken en kan je dan ook meerdere keren krijgen.

Werk ik straks met boeken of computers?

Je werkt met boeken en met de iPad. Je kunt ook op sommige plekken werken achter een vaste computer.

Ik ben de enige uit mijn klas die naar Metameer komt. Kunnen jullie mij helpen om anderen te leren kennen?

Natuurlijk. Vóór de zomervakantie heb je een kennismakingsdag. Je ontmoet je nieuwe klasgenoten, je mentor(en) en je leert het gebouw alvast kennen. De eerste week van het schooljaar staat in het teken van ‘elkaar leren kennen’. Je maakt afspraken met je klas over hoe jullie omgaan met elkaar. Je doet allerlei activiteiten om een zo fijn mogelijke groep te worden.

Wij komen met een grote groep uit Overloon naar Metameer. Zitten we dan allemaal bij elkaar in de klas?

We proberen altijd een mix te maken uit verschillende dorpen. Ook ligt het er aan welk niveau je gaat doen. Soms betekent dit dat je met meer of minder uit hetzelfde dorp bij elkaar zit.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog meer vragen heb?

Voor vragen over vmbo, mavo, havo of vwo kun je terecht bij Joep Gilissen, j.gilissen@metameer.nl.

Tweetalig onderwijs

Wat is tto eigenlijk precies?

Tto staat voor tweetalig onderwijs. Het bestaat zo’n dertig jaar in Nederland. Zo’n 130 scholen bieden tto aan. Tto richt zich op drie pijlers, een hoog niveau Engels, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Je behaalt straks dus niet alleen een zeer hoog niveau Engels. Ook leer je veel over jezelf en de wereld om je heen.

Waarom zou ik voor tto kiezen?

Je leert in de eerste plaats een aantoonbaar zeer hoog niveau Engels. Je bent bovendien in staat om te schakelen tussen talen. Je vertaalt dus niet meer snel in je hoofd, maar denkt in de taal. Dat levert je een voorsprong op in je vervolgopleiding en later op je werk. Je doet ook veel kennis en vaardigheden op over de wereld om je heen. Je ontwikkelt je tot een kritische en open wereldburger. Ten slotte heeft tto ook praktische voordelen. Je haalt een hoog cijfer voor Engels op je eindexamen. Dit vergroot de slaagkans bij het eindexamen en het biedt ook voordelen als je een vervolgopleiding kiest met decentrale selectie.

Moet ik al heel goed zijn in Engels of veel Engels hebben gehad op de basisschool om naar het tto te kunnen?

Nee, tto is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen die een extra uitdaging zoeken op de middelbare school. Je begint bij ‘0’, maar we hanteren wel een hoog tempo. Het maakt dus niet uit of je op de basisschool veel, weinig of helemaal geen Engels hebt gehad. Wel vinden we motivatie belangrijk. Tto is immers een extra uitdaging en die moet je aan willen gaan.

Als ik tto doe? Hoeveel Engels moet ik dan praten?

Dat hangt af van het niveau dat je kiest. Op het vmbo gaat het om ongeveer 30% van de lessen, op havo/vwo zit je op ruim het dubbele. Kies je voor tto-vmbo-t/havo start je op ongeveer 30% maar loopt het percentage in de loop van het jaar op. Tto-vmbo en tto-vmbo-t/havo kun je alleen op Jenaplan Boxmeer volgen.

Zijn de vakken in het Engels dan niet veel moeilijker dan in het Nederlands?

De vakken die je in het Engels krijgt, zijn niet moeilijker. De eerste periode van de brugklas kost het volgen van deze vakken wel meer tijd en energie, omdat je, in plaats van in het Nederlands, een groot deel van de vakken vanaf de eerste dag in het Engels hebt. Docenten passen het tempo daar op aan. De ervaring leert dat je daar snel aan went. In het begin is het vooral spannend om zelf echt Engels te gaan praten, maar als je de drempel over bent gaat het snel.

Ik heb dyslexie. Kan ik dan toch tto doen?

Net als in de Nederlandstalige stroom kun je bij tto gebruikmaken van faciliteiten als ingesproken toetsen en toetsverlenging. Bij de talen kijken docenten op het tto ook communicatief na, met uitzondering van Engels. Dyslexie hoeft dus geen belemmering te vormen. Maar het is wel verstandig om contact op te nemen met school om de specifieke situatie door te nemen.

Kan ik in de loop van de brugklas nog overstappen naar regulier havo/vwo?

In principe kies je voor een tto-opleiding van klas 1-4 (vmbo), 1-5 (havo) of 1-6 (vwo). Kom je aan het einde van een schooljaar erachter dat het tto niet bij je past? Of haal je je vmbo-, havo- of vwo-diploma niet doordat het tto-programma te veel van je vraagt? In overleg kun je wel overstappen naar de Nederlandstalige stroom. Inhoudelijk is er daarbij geen belemmering, omdat je bij tto inhoudelijk minimaal hetzelfde programma volgt.

Is het niveau van Engels van de Nederlandse docenten wel voldoende om in het Engels les te geven?

Je krijgt les van Cambridge opgeleide docenten. Zij volgen extra scholing om hun niveau van Engels te verhogen en onderhouden. Ook volgen ze nascholing over hoe het vak in het Engels te geven. De docenten hebben allemaal het hoogste Certificate of Proficiency in English (CPE) of een na hoogste Certificate of advanced English (CAE) van Cambridge behaald. 

Is tto slecht voor mijn Nederlands?

Nee, tweetalig onderwijs is juist goed voor je Nederlands. Hoe meer je bezig bent met een vreemde taal, des te meer taalgevoel je ontwikkelt voor alle talen. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Voor het eindexamen Nederlands halen tto-leerlingen over het algemeen juist hogere cijfers dan niet-tto-leerlingen!

Op andere scholen kan ik “Cambridge Engels” doen. Wat is het verschil tussen Cambridge en tto?

Tto gaat uit van het principe van ‘immersion’ oftewel onderdompeling. Je krijgt veel vakken in het Engels aangeboden. Je hebt dus een enorm hoog aantal contacturen waardoor je de taal heel natuurlijk en snel leert. Je vertaalt daardoor niet meer in je hoofd, je denkt in het Engels. Een essentieel verschil met Cambridge Engels.

“Cambridge Engels” is het examen dat Cambridge heeft ontwikkeld om verschillende niveaus van Engels te toetsen. Oxford en Anglia doen dit ook. Deze examens hebben met elkaar gemeen dat het puur gaat over het toetsen van de taalvaardigheid. Scholen bieden een dergelijk examen vaak als keuze aan en bereiden leerlingen hierop voor door extra lessen Engels aan te bieden.

Kan ik tto ook volgen in de bovenbouw?

Ja, tweetalig onderwijs op Metameer Stevensbeek is een vijf- of zesjarig programma. In de onderbouw volg je circa 70% van de lessen in het Engels. In de bovenbouw ligt dit percentage een stuk lager vanwege de exameneisen van het ministerie, maar ook daar bestaat een volwaardig tto programma.

Doe je tto-vmbo op Metameer jenaplan Boxmeer dan kun je daar het hele programma volgen van jaar 1-4. Ook daar neemt het aantal lessen in het Engels in de bovenbouw af, maar bestaat ook een volwaardig tto-programma. Op deze locatie kun je op havo/vwo-niveau alleen jaar 1-3 volgen.

En deze vragen kunnen je ouders/verzorgers misschien hebben:

Kost tto extra geld?

Ja. Metameer maakt extra kosten. Deze bedragen zo’n 350 euro per jaar. Hieruit betaalt school alle activiteiten. U krijgt dus gedurende het jaar nooit een aparte rekening voor georganiseerde activiteiten. Zijn deze kosten een belemmering? Neem dan contact op met de directeur van uw zoon of dochter.

Locatie Stevensbeek: directeur Jaap Folkersma, j.folkersma@metameer.nl  of 0485 – 381600

Locatie jenaplan Boxmeer: directeur Maartje van de Kerkhof, m.vandekerkhof@metameer.nl  of 0485 – 571434.

Samen met u zoeken we naar een oplossing. Deze kan bestaan uit een gespreide betaling, (gedeeltelijke) externe financiering door ons schoolfonds stichting ‘de doorslag’ of (gedeeltelijke) kwijtschelding. In overleg bepalen we de meest passende oplossing.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog meer vragen heb?

Voor vragen over tto kunt u contact opnemen met Joep Gilissen, j.gilissen@metameer.nl.