Tweetalig onderwijs bij jenaplan

Uw zoon of dochter kan bij jenaplan Boxmeer ook kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Zowel met een havo/vwo- als vmbo-advies kunnen leerlingen TTO kiezen.

Metameer jenaplan erkend als een TTO Junior School voor de tweetalige havo/vwo-afdeling. Zij behoort nu tot het netwerk van tto-scholen van het Europees Platform.

Tweetalig jenaplan havo/vwo

Leerlingen volgen ruim de helft van de vakken in het Engels, met Engelstalige boeken en Engelssprekende docenten. De manier waarop de sector jenaplan de lessen vormgeeft, is anders dan het ‘gewone’ onderwijs. Net zoals in de reguliere jenaplanstroom werken de tto-leerlingen veel samen met andere leerlingen, om van elkaar te leren. Ze zitten in tafelgroepen in de klas. Er wordt veel tijd besteed aan reflectie. Elke leerling heeft enkele keren per jaar een gesprek met zijn/haar mentor. In deze gesprekken wordt teruggekeken naar de periode die voorbij is. Daarnaast worden er plannen geformuleerd voor de periode die gaat komen. Leerlingen denken na over hun eigen ontwikkeling en leren deze onder woorden brengen.

Ontwikkeling

Er wordt actief geïnvesteerd in zowel de ontwikkeling van de groep als het individuele kind. Twee mentoren begeleiden de groep van uw kind en dat betekent dat er gericht aandacht wordt gegeven. Zaken als leerstrategieën, sociale ontwikkeling en persoonlijke talentontplooiing vinden een plek tijdens de studiewerktijduren, begeleid door één of beide mentoren.

Internationale oriëntatie

Naast de ontwikkeling van de Engelse taal, is er veel aandacht voor de Europese en internationale oriëntatie van leerlingen. Tto-leerlingen worden immers opgeleid om in een internationale setting te kunnen leven en werken.

Hard werken

Bij het TTO moet er hard gewerkt worden: op school, maar ook thuis. Daar staat tegenover dat kinderen meer ontwikkelen dan alleen hun hersenen! In het jenaplanonderwijs leren ze hun hoofd gebruiken, maar er is ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de manier waarop de leerling met anderen omgaat. Ze leren, stap voor stap, om een bijdrage te leveren aan de wereld waarvan ze deel uitmaken… Een wereld die veel groter is dan ze soms denken!

Tweetalig jenaplan vmbo

Heeft uw kind vmbo-advies? Ook vmbo’ers kunnen zich vastbijten in een extra uitdaging door te kiezen voor tweetalig jenaplan vmbo. Deze leerlingen hebben een extra uur Engels. Daarnaast volgen zij de lessen ‘Art’, ‘Music’, ‘Dance & Drama’ en ‘Physical Education’ in het Engels. Het Engelstalige vak European and International Orientation (EIO) speelt in op het belang van wereldburgerschap. In het begin van het brugklasjaar wordt er vooral mondeling gecommuniceerd. In de loop van het brugklasjaar wordt ook steeds meer schriftelijk Engels aangeboden. Leerlingen doen een Engelstalig project bij hun mentoren in de studiewerktijduren en zij houden een Engelstalig portfolio bij.

Internationale oriëntatie

Ook bij tto-vmbo is er veel aandacht voor de Europese en internationale oriëntatie van leerlingen. Te denken valt aan een bezoek aan een Engelstalig land, het spreken met Engelstalige gasten en het volgen van stages bij internationaal georiënteerde bedrijven. Deze vmbo-leerlingen worden immers opgeleid voor de arbeidsmarkt die steeds meer internationaal van karakter is.

Leren van verschillen

Omdat jenaplanonderwijs uitgaat van het leren van de verschillen tussen kinderen, is het belangrijk dat leerlingen op verschillende wijzen gegroepeerd worden. Iedere tto-leerling van jenaplan heeft, naast zijn/haar mentorgroep, die min of meer homogeen van aard is, nog een tweede groep, die heterogeen is samengesteld.

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs

Metameer vraagt aan de ouders van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen een extra ouderbijdrage. Daarvan worden bijvoorbeeld internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en taalcertificaten of andere examens betaald. Via het betaalsysteem kunt u kiezen voor de optie betalen in termijnen als u het bedrag niet ineens kunt voldoen. Neem contact op met de school als u de ouderbijdrage in meer dan de aangegeven termijnen wilt betalen.

Ook kan de school met u zoeken naar een maatwerkoplossing als u niet of slechts een deel van de ouderbijdrage kunt voldoen. U kunt contact opnemen met Frederik van Winkelen, manager bedrijfsvoering, om de mogelijkheden te bespreken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0485) 381600 of e-mail f.vanwinkelen@metameer.nl. In een gesprek bespreken we dan de mogelijkheden die Stichting Leergeld in bepaalde gevallen kan bieden of het Metameer schoolfonds 'De Doorslag'. We komen zo in alle gevallen tot een passende oplossing zodat alle leerlingen die tweetalig onderwijs willen volgen, dit ook kunnen doen. Zo wordt geen enkel kind uitgesloten van tweetalig onderwijs.

ROQUIN