Tweetalig onderwijs

“Ik woon niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de wereld. Goed Engels spreken gaat mij later zeker van pas komen.”

Als tto-leerling is het heel natuurlijk om Engels te spreken, schrijven, lezen en verstaan. Je hebt een brede, open blik en voelt je thuis in een wereld vol culturele verschillen. Met een International Baccalaureate diploma op zak heb je straks bovendien een stapje voor in het vervolgonderwijs. Je bent goed voorbereid op jouw toekomst in een steeds internationalere samenleving.

Voor wie?

Tto is bedoeld voor (Nederlandstalige) leerlingen die wel van een extra uitdaging houden. Het maakt niet uit of je Engels hebt gehad op de basisschool. Wat we wel belangrijk vinden is: havo- of vwo-advies, positieve resultaten, een goed niveau Nederlands en dat je gemotiveerd bent.

Near native

Wij bieden hoogstaand tweetalig onderwijs voor havo en vwo. Met veel aandacht voor wereldburgerschap, persoonsontwikkeling en taalvaardigheid. Je begint bij de basis, dus iedereen kan instappen. We dompelen je echt onder in het Engels, zodat je authentiek taalgebruik ontwikkelt en gemakkelijk leert schakelen tussen Nederlands en Engels. Je oefent in een internationale setting, reflecteert en debatteert in het Engels, gaat samen op reis, hebt uitwisselingen en loopt stage in een internationale omgeving.

Voor vragen over tto kun je altijd terecht bij Harm Mulder, h.mulder@metameer.nl

Tto onderbouw

  • Minimaal 60 procent van de lessen in het Engels
  • 5 uur Engels in de week
  • Cambridge Checkpoint examen English en Mathematics in leerjaar 3
  • Tto Junior certificaat

Tto bovenbouw

  • 4 uur Engels in de week
  • Vak Global Perspectives
  • Profielwerkstuk in het Engels
  • English IB en Cambridge Global Perspectives examens
  • Havo- of vwo-diploma met tto Senior certificaat
  • Wereldwijd erkend International Baccalaureate certificaat, dat toegang geeft tot vrijwel alle buitenlandse universiteiten en instellingen

Ouderbijdrage

Voor tweetalig onderwijs geldt een extra ouderbijdrage. Zijn deze kosten een belemmering? Neem dan contact op met directeur Jaap Folkersma, j.folkersma@metameer.nl. Samen zoeken we naar een oplossing. Deze kan bestaan uit een gespreide betaling, (gedeeltelijke) externe financiering door ons schoolfonds stichting ‘de doorslag’ of (gedeeltelijke) kwijtschelding. In overleg bepalen we de meest passende oplossing.